Merge branch 'master' of ssh://www.aleph1.co.uk/home/aleph1/git/yaffs2
[yaffs2.git] / direct / yaffsfs.c
index 64a9491..b187142 100644 (file)
@@ -31,8 +31,8 @@
 #define YAFFSFS_RW_SIZE  (1<<YAFFSFS_RW_SHIFT)
 
 /* Some forward references */
-static yaffs_obj_t *yaffsfs_FindObject(yaffs_obj_t *relativeDirectory, const YCHAR *path, int symDepth, int getEquiv);
-static void yaffsfs_RemoveObjectCallback(yaffs_obj_t *obj);
+static struct yaffs_obj *yaffsfs_FindObject(struct yaffs_obj *relativeDirectory, const YCHAR *path, int symDepth, int getEquiv);
+static void yaffsfs_RemoveObjectCallback(struct yaffs_obj *obj);
 
 unsigned int yaffs_wr_attempts;
 
@@ -49,18 +49,18 @@ unsigned int yaffs_wr_attempts;
 
 typedef struct {
        int count;      /* Number of handles accessing this inode */
-       yaffs_obj_t *iObj;
+       struct yaffs_obj *iObj;
 } yaffsfs_Inode;
 
 typedef struct{
-       __u8    reading:1;
-       __u8    writing:1;
-       __u8    append:1;
-       __u8    shareRead:1;
-       __u8    shareWrite:1;
+       u8      reading:1;
+       u8      writing:1;
+       u8      append:1;
+       u8      shareRead:1;
+       u8      shareWrite:1;
        int     inodeId:12;     /* Index to corresponding yaffsfs_Inode */
        int     useCount:10;    /* Use count for this handle */
-       __u32 position;         /* current position in file */
+       u32 position;           /* current position in file */
 }yaffsfs_Handle;
 
 static yaffsfs_Inode yaffsfs_inode[YAFFSFS_N_HANDLES];
@@ -114,7 +114,7 @@ yaffsfs_Inode *yaffsfs_GetInodePointer(int handle)
        return NULL;
 }
 
-yaffs_obj_t *yaffsfs_GetHandleObject(int handle)
+struct yaffs_obj *yaffsfs_GetHandleObject(int handle)
 {
        yaffsfs_Inode *in = yaffsfs_GetInodePointer(handle);
 
@@ -129,7 +129,7 @@ yaffs_obj_t *yaffsfs_GetHandleObject(int handle)
  * Find the inode entry for an object, if it exists.
  */
 
-static int yaffsfs_FindInodeIdForObject(yaffs_obj_t *obj)
+static int yaffsfs_FindInodeIdForObject(struct yaffs_obj *obj)
 {
        int i;
        int ret = -1;
@@ -149,7 +149,7 @@ static int yaffsfs_FindInodeIdForObject(yaffs_obj_t *obj)
  * yaffsfs_GetInodeIdForObject
  * Grab an inode entry when opening a new inode.
  */
-static int yaffsfs_GetInodeIdForObject(yaffs_obj_t *obj)
+static int yaffsfs_GetInodeIdForObject(struct yaffs_obj *obj)
 {
        int i;
        int ret;
@@ -178,7 +178,7 @@ static int yaffsfs_GetInodeIdForObject(yaffs_obj_t *obj)
 }
 
 
-static int yaffsfs_CountHandles(yaffs_obj_t *obj)
+static int yaffsfs_CountHandles(struct yaffs_obj *obj)
 {
        int i = yaffsfs_FindInodeIdForObject(obj);
 
@@ -190,7 +190,7 @@ static int yaffsfs_CountHandles(yaffs_obj_t *obj)
 
 static void yaffsfs_ReleaseInode(yaffsfs_Inode *in)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
        
        obj = in->iObj;
 
@@ -302,7 +302,7 @@ int yaffsfs_IsPathDivider(YCHAR ch)
 
 
 
-YLIST_HEAD(yaffsfs_deviceList);
+LIST_HEAD(yaffsfs_deviceList);
 
 /*
  * yaffsfs_FindDevice
@@ -311,13 +311,13 @@ YLIST_HEAD(yaffsfs_deviceList);
  * Curveballs: Should match paths that end in '/' too
  * Curveball2 Might have "/x/ and "/x/y". Need to return the longest match
  */
-static yaffs_dev_t *yaffsfs_FindDevice(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
+static struct yaffs_dev *yaffsfs_FindDevice(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
 {
-       struct ylist_head *cfg;
+       struct list_head *cfg;
        const YCHAR *leftOver;
        const YCHAR *p;
-       yaffs_dev_t *retval = NULL;
-       yaffs_dev_t *dev = NULL;
+       struct yaffs_dev *retval = NULL;
+       struct yaffs_dev *dev = NULL;
        int thisMatchLength;
        int longestMatch = -1;
        int matching;
@@ -327,8 +327,8 @@ static yaffs_dev_t *yaffsfs_FindDevice(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
         * 1) Actually matches a prefix (ie /a amd /abc will not match
         * 2) Matches the longest.
         */
-       ylist_for_each(cfg, &yaffsfs_deviceList){
-               dev = ylist_entry(cfg, yaffs_dev_t, dev_list);
+       list_for_each(cfg, &yaffsfs_deviceList){
+               dev = list_entry(cfg, struct yaffs_dev, dev_list);
                leftOver = path;
                p = dev->param.name;
                thisMatchLength = 0;
@@ -383,12 +383,12 @@ static yaffs_dev_t *yaffsfs_FindDevice(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
 }
 
 #if 0
-static yaffs_dev_t *yaffsfs_FindDevice(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
+static struct yaffs_dev *yaffsfs_FindDevice(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
 {
        yaffsfs_DeviceConfiguration *cfg = yaffsfs_configurationList;
        const YCHAR *leftOver;
        const YCHAR *p;
-       yaffs_dev_t *retval = NULL;
+       struct yaffs_dev *retval = NULL;
        int thisMatchLength;
        int longestMatch = -1;
 
@@ -425,10 +425,10 @@ static yaffs_dev_t *yaffsfs_FindDevice(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
 }
 #endif
 
-static yaffs_obj_t *yaffsfs_FindRoot(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
+static struct yaffs_obj *yaffsfs_FindRoot(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
 {
 
-       yaffs_dev_t *dev;
+       struct yaffs_dev *dev;
 
        dev= yaffsfs_FindDevice(path,restOfPath);
        if(dev && dev->is_mounted){
@@ -437,7 +437,7 @@ static yaffs_obj_t *yaffsfs_FindRoot(const YCHAR *path, YCHAR **restOfPath)
        return NULL;
 }
 
-static yaffs_obj_t *yaffsfs_FollowLink(yaffs_obj_t *obj,int symDepth)
+static struct yaffs_obj *yaffsfs_FollowLink(struct yaffs_obj *obj,int symDepth)
 {
 
        if(obj)
@@ -463,10 +463,10 @@ static yaffs_obj_t *yaffsfs_FollowLink(yaffs_obj_t *obj,int symDepth)
  *
  * eg. "/data/xx/ff" --> puts name="ff" and returns the directory "/data/xx"
  */
-static yaffs_obj_t *yaffsfs_DoFindDirectory(yaffs_obj_t *startDir,
+static struct yaffs_obj *yaffsfs_DoFindDirectory(struct yaffs_obj *startDir,
                                const YCHAR *path, YCHAR **name, int symDepth)
 {
-       yaffs_obj_t *dir;
+       struct yaffs_obj *dir;
        YCHAR *restOfPath;
        YCHAR str[YAFFS_MAX_NAME_LENGTH+1];
        int i;
@@ -526,7 +526,7 @@ static yaffs_obj_t *yaffsfs_DoFindDirectory(yaffs_obj_t *startDir,
        return NULL;
 }
 
-static yaffs_obj_t *yaffsfs_FindDirectory(yaffs_obj_t *relativeDirectory,
+static struct yaffs_obj *yaffsfs_FindDirectory(struct yaffs_obj *relativeDirectory,
                                        const YCHAR *path,YCHAR **name,int symDepth)
 {
        return yaffsfs_DoFindDirectory(relativeDirectory,path,name,symDepth);
@@ -535,10 +535,10 @@ static yaffs_obj_t *yaffsfs_FindDirectory(yaffs_obj_t *relativeDirectory,
 /*
  * yaffsfs_FindObject turns a path for an existing object into the object
  */
-static yaffs_obj_t *yaffsfs_FindObject(yaffs_obj_t *relativeDirectory, const YCHAR *path,int symDepth, int getEquiv)
+static struct yaffs_obj *yaffsfs_FindObject(struct yaffs_obj *relativeDirectory, const YCHAR *path,int symDepth, int getEquiv)
 {
-       yaffs_obj_t *dir;
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *dir;
+       struct yaffs_obj *obj;
        YCHAR *name;
 
        dir = yaffsfs_FindDirectory(relativeDirectory,path,&name,symDepth);
@@ -587,8 +587,8 @@ int yaffs_dup(int fd)
 
 int yaffs_open_sharing(const YCHAR *path, int oflag, int mode, int sharing)
 {
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
-       yaffs_obj_t *dir = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *dir = NULL;
        YCHAR *name;
        int handle = -1;
        yaffsfs_Handle *yh = NULL;
@@ -596,14 +596,14 @@ int yaffs_open_sharing(const YCHAR *path, int oflag, int mode, int sharing)
        int symDepth = 0;
        int errorReported = 0;
        int rwflags = oflag & ( O_RDWR | O_RDONLY | O_WRONLY);
-       __u8 shareRead = (sharing & YAFFS_SHARE_READ) ?  1 : 0;
-       __u8 shareWrite = (sharing & YAFFS_SHARE_WRITE) ? 1 : 0;
-       __u8 sharedReadAllowed;
-       __u8 sharedWriteAllowed;
-       __u8 alreadyReading;
-       __u8 alreadyWriting;
-       __u8 readRequested;
-       __u8 writeRequested;
+       u8 shareRead = (sharing & YAFFS_SHARE_READ) ?  1 : 0;
+       u8 shareWrite = (sharing & YAFFS_SHARE_WRITE) ? 1 : 0;
+       u8 sharedReadAllowed;
+       u8 sharedWriteAllowed;
+       u8 alreadyReading;
+       u8 alreadyWriting;
+       u8 readRequested;
+       u8 writeRequested;
 
        /* O_EXCL only has meaning if O_CREAT is specified */
        if(!(oflag & O_CREAT))
@@ -829,14 +829,14 @@ int yaffs_close(int fd)
 int yaffsfs_do_read(int fd, void *vbuf, unsigned int nbyte, int isPread, int offset)
 {
        yaffsfs_Handle *h = NULL;
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
        int pos = 0;
        int startPos = 0;
        int nRead = 0;
        int nToRead = 0;
        int totalRead = 0;
        unsigned int maxRead;
-       __u8 *buf = (__u8 *)vbuf;
+       u8 *buf = (u8 *)vbuf;
 
        yaffsfs_Lock();
        h = yaffsfs_GetHandlePointer(fd);
@@ -925,14 +925,14 @@ int yaffs_pread(int fd, void *buf, unsigned int nbyte, unsigned int offset)
 int yaffsfs_do_write(int fd, const void *vbuf, unsigned int nbyte, int isPwrite, int offset)
 {
        yaffsfs_Handle *h = NULL;
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
        int pos = 0;
        int startPos = 0;
        int nWritten = 0;
        int totalWritten = 0;
        int write_trhrough = 0;
        int nToWrite = 0;
-       const __u8 *buf = (const __u8 *)vbuf;
+       const u8 *buf = (const u8 *)vbuf;
 
        yaffsfs_Lock();
        h = yaffsfs_GetHandlePointer(fd);
@@ -1012,7 +1012,7 @@ int yaffs_pwrite(int fd, const void *buf, unsigned int nbyte, unsigned int offse
 
 int yaffs_truncate(const YCHAR *path,off_t new_size)
 {
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
        int result = YAFFS_FAIL;
 
        yaffsfs_Lock();
@@ -1037,7 +1037,7 @@ int yaffs_truncate(const YCHAR *path,off_t new_size)
 int yaffs_ftruncate(int fd, off_t new_size)
 {
        yaffsfs_Handle *h = NULL;
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
        int result = 0;
 
        yaffsfs_Lock();
@@ -1062,7 +1062,7 @@ int yaffs_ftruncate(int fd, off_t new_size)
 off_t yaffs_lseek(int fd, off_t offset, int whence)
 {
        yaffsfs_Handle *h = NULL;
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
        int pos = -1;
        int fSize = -1;
 
@@ -1100,8 +1100,8 @@ off_t yaffs_lseek(int fd, off_t offset, int whence)
 
 int yaffsfs_DoUnlink(const YCHAR *path,int isDirectory)
 {
-       yaffs_obj_t *dir = NULL;
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *dir = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
        YCHAR *name;
        int result = YAFFS_FAIL;
 
@@ -1146,9 +1146,9 @@ int yaffs_unlink(const YCHAR *path)
 
 int yaffs_rename(const YCHAR *oldPath, const YCHAR *newPath)
 {
-       yaffs_obj_t *olddir = NULL;
-       yaffs_obj_t *newdir = NULL;
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *olddir = NULL;
+       struct yaffs_obj *newdir = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
        YCHAR *oldname;
        YCHAR *newname;
        int result= YAFFS_FAIL;
@@ -1179,7 +1179,7 @@ int yaffs_rename(const YCHAR *oldPath, const YCHAR *newPath)
                 * Do this by tracing from the new directory back to the root, checking for obj
                 */
 
-               yaffs_obj_t *xx = newdir;
+               struct yaffs_obj *xx = newdir;
 
                while( rename_allowed && xx){
                        if(xx == obj)
@@ -1199,7 +1199,7 @@ int yaffs_rename(const YCHAR *oldPath, const YCHAR *newPath)
 }
 
 
-static int yaffsfs_DoStat(yaffs_obj_t *obj,struct yaffs_stat *buf)
+static int yaffsfs_DoStat(struct yaffs_obj *obj,struct yaffs_stat *buf)
 {
        int retVal = -1;
 
@@ -1243,7 +1243,7 @@ static int yaffsfs_DoStat(yaffs_obj_t *obj,struct yaffs_stat *buf)
 
 static int yaffsfs_DoStatOrLStat(const YCHAR *path, struct yaffs_stat *buf,int doLStat)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1278,7 +1278,7 @@ int yaffs_lstat(const YCHAR *path, struct yaffs_stat *buf)
 
 int yaffs_fstat(int fd, struct yaffs_stat *buf)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1302,7 +1302,7 @@ int yaffs_fstat(int fd, struct yaffs_stat *buf)
 
 static int yaffs_do_setxattr(const YCHAR *path, const char *name, const void *data, int size, int flags, int follow)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1343,7 +1343,7 @@ int yaffs_lsetxattr(const YCHAR *path, const char *name, const void *data, int s
 
 int yaffs_fsetxattr(int fd, const char *name, const void *data, int size, int flags)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1367,7 +1367,7 @@ int yaffs_fsetxattr(int fd, const char *name, const void *data, int size, int fl
 
 static int yaffs_do_getxattr(const YCHAR *path, const char *name, void *data, int size, int follow)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1407,7 +1407,7 @@ int yaffs_lgetxattr(const YCHAR *path, const char *name, void *data, int size)
 
 int yaffs_fgetxattr(int fd, const char *name, void *data, int size)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1431,7 +1431,7 @@ int yaffs_fgetxattr(int fd, const char *name, void *data, int size)
 
 static int yaffs_do_listxattr(const YCHAR *path, char *data, int size, int follow)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1470,7 +1470,7 @@ int yaffs_llistxattr(const YCHAR *path, char *data, int size)
 
 int yaffs_flistxattr(int fd, char *data, int size)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1494,7 +1494,7 @@ int yaffs_flistxattr(int fd, char *data, int size)
 
 static int yaffs_do_removexattr(const YCHAR *path, const char *name, int follow)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1533,7 +1533,7 @@ int yaffs_lremovexattr(const YCHAR *path, const char *name)
 
 int yaffs_fremovexattr(int fd, const char *name)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1559,7 +1559,7 @@ int yaffs_fremovexattr(int fd, const char *name)
 #ifdef CONFIG_YAFFS_WINCE
 int yaffs_get_wince_times(int fd, unsigned *wctime, unsigned *watime, unsigned *wmtime)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1598,7 +1598,7 @@ int yaffs_set_wince_times(int fd,
                                                  const unsigned *watime, 
                                                   const unsigned *wmtime)
 {
-        yaffs_obj_t *obj;
+        struct yaffs_obj *obj;
         int result;
         int retVal = -1;
 
@@ -1635,7 +1635,7 @@ int yaffs_set_wince_times(int fd,
 #endif
 
 
-static int yaffsfs_DoChMod(yaffs_obj_t *obj,mode_t mode)
+static int yaffsfs_DoChMod(struct yaffs_obj *obj,mode_t mode)
 {
        int result = -1;
 
@@ -1654,7 +1654,7 @@ static int yaffsfs_DoChMod(yaffs_obj_t *obj,mode_t mode)
 
 int yaffs_access(const YCHAR *path, int amode)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retval = 0;
 
@@ -1691,7 +1691,7 @@ int yaffs_access(const YCHAR *path, int amode)
 
 int yaffs_chmod(const YCHAR *path, mode_t mode)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1715,7 +1715,7 @@ int yaffs_chmod(const YCHAR *path, mode_t mode)
 
 int yaffs_fchmod(int fd, mode_t mode)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        int retVal = -1;
 
@@ -1737,8 +1737,8 @@ int yaffs_fchmod(int fd, mode_t mode)
 
 int yaffs_mkdir(const YCHAR *path, mode_t mode)
 {
-       yaffs_obj_t *parent = NULL;
-       yaffs_obj_t *dir = NULL;
+       struct yaffs_obj *parent = NULL;
+       struct yaffs_obj *dir = NULL;
        YCHAR *name;
        YCHAR *use_path = NULL;
        int path_length = 0;
@@ -1807,7 +1807,7 @@ int yaffs_mkdir(const YCHAR *path, mode_t mode)
 
 void * yaffs_getdev(const YCHAR *path)
 {
-       yaffs_dev_t *dev=NULL;
+       struct yaffs_dev *dev=NULL;
        YCHAR *dummy;
        dev = yaffsfs_FindDevice(path,&dummy);
        return (void *)dev;
@@ -1817,7 +1817,7 @@ int yaffs_mount2(const YCHAR *path,int read_only)
 {
        int retVal=-1;
        int result=YAFFS_FAIL;
-       yaffs_dev_t *dev=NULL;
+       struct yaffs_dev *dev=NULL;
        YCHAR *dummy;
 
        T(YAFFS_TRACE_ALWAYS,(TSTR("yaffs: Mounting %s" TENDSTR),path));
@@ -1857,7 +1857,7 @@ int yaffs_mount(const YCHAR *path)
 int yaffs_sync(const YCHAR *path)
 {
         int retVal=-1;
-        yaffs_dev_t *dev=NULL;
+        struct yaffs_dev *dev=NULL;
         YCHAR *dummy;
         
         yaffsfs_Lock();
@@ -1885,7 +1885,7 @@ int yaffs_sync(const YCHAR *path)
 int yaffs_remount(const YCHAR *path, int force, int read_only)
 {
         int retVal=-1;
-       yaffs_dev_t *dev=NULL;
+       struct yaffs_dev *dev=NULL;
        YCHAR *dummy;
 
        yaffsfs_Lock();
@@ -1925,7 +1925,7 @@ int yaffs_remount(const YCHAR *path, int force, int read_only)
 int yaffs_unmount2(const YCHAR *path, int force)
 {
         int retVal=-1;
-       yaffs_dev_t *dev=NULL;
+       struct yaffs_dev *dev=NULL;
        YCHAR *dummy;
 
        yaffsfs_Lock();
@@ -1973,7 +1973,7 @@ int yaffs_unmount(const YCHAR *path)
 loff_t yaffs_freespace(const YCHAR *path)
 {
        loff_t retVal=-1;
-       yaffs_dev_t *dev=NULL;
+       struct yaffs_dev *dev=NULL;
        YCHAR *dummy;
 
        yaffsfs_Lock();
@@ -1992,7 +1992,7 @@ loff_t yaffs_freespace(const YCHAR *path)
 loff_t yaffs_totalspace(const YCHAR *path)
 {
        loff_t retVal=-1;
-       yaffs_dev_t *dev=NULL;
+       struct yaffs_dev *dev=NULL;
        YCHAR *dummy;
 
        yaffsfs_Lock();
@@ -2012,7 +2012,7 @@ loff_t yaffs_totalspace(const YCHAR *path)
 int yaffs_inodecount(const YCHAR *path)
 {
        loff_t retVal= -1;
-       yaffs_dev_t *dev=NULL;
+       struct yaffs_dev *dev=NULL;
        YCHAR *dummy;
 
        yaffsfs_Lock();
@@ -2031,20 +2031,20 @@ int yaffs_inodecount(const YCHAR *path)
 }
 
 
-void yaffs_add_device(yaffs_dev_t *dev)
+void yaffs_add_device(struct yaffs_dev *dev)
 {
        dev->is_mounted = 0;
        dev->param.remove_obj_fn = yaffsfs_RemoveObjectCallback;
 
        if(!dev->dev_list.next)
-               YINIT_LIST_HEAD(&dev->dev_list);
+               INIT_LIST_HEAD(&dev->dev_list);
 
-       ylist_add(&dev->dev_list,&yaffsfs_deviceList);
+       list_add(&dev->dev_list,&yaffsfs_deviceList);
 }
 
-void yaffs_remove_device(yaffs_dev_t *dev)
+void yaffs_remove_device(struct yaffs_dev *dev)
 {
-       ylist_del_init(&dev->dev_list);
+       list_del_init(&dev->dev_list);
 }
 
 
@@ -2061,18 +2061,18 @@ void yaffs_remove_device(yaffs_dev_t *dev)
 
 typedef struct
 {
-       __u32 magic;
+       u32 magic;
        yaffs_dirent de;                /* directory entry being used by this dsc */
        YCHAR name[NAME_MAX+1];         /* name of directory being searched */
-        yaffs_obj_t *dirObj;           /* ptr to directory being searched */
-        yaffs_obj_t *nextReturn;       /* obj to be returned by next readddir */
+        struct yaffs_obj *dirObj;           /* ptr to directory being searched */
+        struct yaffs_obj *nextReturn;       /* obj to be returned by next readddir */
         int offset;
-        struct ylist_head others;       
+        struct list_head others;       
 } yaffsfs_DirectorySearchContext;
 
 
 
-static struct ylist_head search_contexts;
+static struct list_head search_contexts;
 
 
 static void yaffsfs_SetDirRewound(yaffsfs_DirectorySearchContext *dsc)
@@ -2083,11 +2083,11 @@ static void yaffsfs_SetDirRewound(yaffsfs_DirectorySearchContext *dsc)
 
            dsc->offset = 0;
 
-           if( ylist_empty(&dsc->dirObj->variant.dir_variant.children))
+           if( list_empty(&dsc->dirObj->variant.dir_variant.children))
                 dsc->nextReturn = NULL;
            else
-                dsc->nextReturn = ylist_entry(dsc->dirObj->variant.dir_variant.children.next,
-                                                yaffs_obj_t,siblings);
+                dsc->nextReturn = list_entry(dsc->dirObj->variant.dir_variant.children.next,
+                                                struct yaffs_obj,siblings);
         } else {
                /* Hey someone isn't playing nice! */
        }
@@ -2100,25 +2100,25 @@ static void yaffsfs_DirAdvance(yaffsfs_DirectorySearchContext *dsc)
            dsc->dirObj->variant_type == YAFFS_OBJECT_TYPE_DIRECTORY){
 
            if( dsc->nextReturn == NULL ||
-               ylist_empty(&dsc->dirObj->variant.dir_variant.children))
+               list_empty(&dsc->dirObj->variant.dir_variant.children))
                 dsc->nextReturn = NULL;
            else {
-                   struct ylist_head *next = dsc->nextReturn->siblings.next;
+                   struct list_head *next = dsc->nextReturn->siblings.next;
 
                    if( next == &dsc->dirObj->variant.dir_variant.children)
                         dsc->nextReturn = NULL; /* end of list */
                    else
-                        dsc->nextReturn = ylist_entry(next,yaffs_obj_t,siblings);
+                        dsc->nextReturn = list_entry(next,struct yaffs_obj,siblings);
            }
         } else {
                 /* Hey someone isn't playing nice! */
        }
 }
 
-static void yaffsfs_RemoveObjectCallback(yaffs_obj_t *obj)
+static void yaffsfs_RemoveObjectCallback(struct yaffs_obj *obj)
 {
 
-        struct ylist_head *i;
+        struct list_head *i;
         yaffsfs_DirectorySearchContext *dsc;
 
         /* if search contexts not initilised then skip */
@@ -2129,9 +2129,9 @@ static void yaffsfs_RemoveObjectCallback(yaffs_obj_t *obj)
          * If any are the one being removed, then advance the dsc to
          * the next one to prevent a hanging ptr.
          */
-         ylist_for_each(i, &search_contexts) {
+         list_for_each(i, &search_contexts) {
                 if (i) {
-                        dsc = ylist_entry(i, yaffsfs_DirectorySearchContext,others);
+                        dsc = list_entry(i, yaffsfs_DirectorySearchContext,others);
                         if(dsc->nextReturn == obj)
                                 yaffsfs_DirAdvance(dsc);
                 }
@@ -2142,7 +2142,7 @@ static void yaffsfs_RemoveObjectCallback(yaffs_obj_t *obj)
 yaffs_DIR *yaffs_opendir(const YCHAR *dirname)
 {
        yaffs_DIR *dir = NULL;
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
        yaffsfs_DirectorySearchContext *dsc = NULL;
 
        yaffsfs_Lock();
@@ -2159,12 +2159,12 @@ yaffs_DIR *yaffs_opendir(const YCHAR *dirname)
                         dsc->magic = YAFFS_MAGIC;
                         dsc->dirObj = obj;
                         yaffs_strncpy(dsc->name,dirname,NAME_MAX);
-                        YINIT_LIST_HEAD(&dsc->others);
+                        INIT_LIST_HEAD(&dsc->others);
 
                         if(!search_contexts.next)
-                                YINIT_LIST_HEAD(&search_contexts);
+                                INIT_LIST_HEAD(&search_contexts);
 
-                        ylist_add(&dsc->others,&search_contexts);       
+                        list_add(&dsc->others,&search_contexts);       
                         yaffsfs_SetDirRewound(dsc);
                }
 
@@ -2227,7 +2227,7 @@ int yaffs_closedir(yaffs_DIR *dirp)
 
         yaffsfs_Lock();
         dsc->magic = 0;
-        ylist_del(&dsc->others); /* unhook from list */
+        list_del(&dsc->others); /* unhook from list */
         YFREE(dsc);
         yaffsfs_Unlock();
         return 0;
@@ -2238,8 +2238,8 @@ int yaffs_closedir(yaffs_DIR *dirp)
 
 int yaffs_symlink(const YCHAR *oldpath, const YCHAR *newpath)
 {
-       yaffs_obj_t *parent = NULL;
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *parent = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj;
        YCHAR *name;
        int retVal= -1;
        int mode = 0; /* ignore for now */
@@ -2269,7 +2269,7 @@ int yaffs_symlink(const YCHAR *oldpath, const YCHAR *newpath)
 
 int yaffs_readlink(const YCHAR *path, YCHAR *buf, int bufsiz)
 {
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
        int retVal;
 
 
@@ -2296,8 +2296,8 @@ int yaffs_readlink(const YCHAR *path, YCHAR *buf, int bufsiz)
 int yaffs_link(const YCHAR *oldpath, const YCHAR *newpath)
 {
        /* Creates a link called newpath to existing oldpath */
-       yaffs_obj_t *obj = NULL;
-       yaffs_obj_t *target = NULL;
+       struct yaffs_obj *obj = NULL;
+       struct yaffs_obj *target = NULL;
        int retVal = 0;
        int new_nameLength = 0;
 
@@ -2317,8 +2317,8 @@ int yaffs_link(const YCHAR *oldpath, const YCHAR *newpath)
                yaffsfs_SetError(-EEXIST);
                retVal = -1;
        } else {
-               yaffs_obj_t *newdir = NULL;
-               yaffs_obj_t *link = NULL;
+               struct yaffs_obj *newdir = NULL;
+               struct yaffs_obj *link = NULL;
 
                YCHAR *newname;
 
@@ -2371,7 +2371,7 @@ int yaffs_mknod(const YCHAR *pathname, mode_t mode, dev_t dev)
  */
 int yaffs_n_handles(const YCHAR *path)
 {
-       yaffs_obj_t *obj;
+       struct yaffs_obj *obj;
 
        obj = yaffsfs_FindObject(NULL,path,0,1);
 
@@ -2388,10 +2388,10 @@ int yaffs_dump_dev(const YCHAR *path)
 #if 0
        YCHAR *rest;
 
-       yaffs_obj_t *obj = yaffsfs_FindRoot(path,&rest);
+       struct yaffs_obj *obj = yaffsfs_FindRoot(path,&rest);
 
        if(obj){
-               yaffs_dev_t *dev = obj->my_dev;
+               struct yaffs_dev *dev = obj->my_dev;
 
                printf("\n"
                           "n_page_writes.......... %d\n"